Ökad risk för hjärtsjukdom av eksem ifrågasätts

På senare tid har forskning gett tecken på att atopisk dermatit, eller atopiskt eksem, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men en ny studie visar motsatsen.


Enligt en studie som nu publiceras i British Journal of Dermatology, baserad på över 250 000 vuxna med atopisk eksem syns inga tecken på att ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Människor som rapporterat att de har atopisk dermatit hade inte, enligt vår studie, en ökad risk för högt blodtryck, diabetes typ 2, hjärtattack eller stroke, säger Aaron Drucker, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

I själva verket visar studien motsatsen.

Personer med atopisk eksem visade något lägre risk för dessa sjukdomar. Men forskare bakom studien vill understryka att detta inte nödvändigtvis betyder att eksem har en skyddande effekt.

Med tanke på tidigare studier som gett motstridiga resultat är den säkraste slutsatsen från denna studie att atopiskt eksem inte verkar ha någon koppling, positiv eller negativ, till hjärt- och kärlsjukdomar eller relaterade riskfaktorer.

Psoriasis vs atopiskt eksem

Varför eksem misstänkts vara kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar beror förmodligen på att en annan inflammatorisk hudsjukdom, psoriasis, tidigare visat en betydligt tydligare koppling till hjärtproblem. Men hudbesvären är i grunden olika och behöver inte buntas ihop.

– Med tanke på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som upptäckts vid psoriasis, har läkare och patienter uppmuntrats att vara uppmärksamma och screena för och på andra sätt hantera hjärt- och kärlsjukdomar. Det verkar inte som att det behövs vid atopisk dermatit, förklarar Aaron Ducker.

Forskargruppen ska nu undersöka om hjärt- och kärlsjukdom kan visa ett samband till svårighetsgraden av eksem. Möjligtvis kan personer med allvarlig atopisk eksem ha en ökad risk men inte personer med lättare former av hudbesvär.