Spädbarn med eksem får ofta astma

Spädbarn med svåra eksem har större risk att utveckla astma längre upp i åldrarna. Detta enligt en studie från Linköpings universitet.


Spädbarn med eksem får ofta astmaI en studie undersöktes 123 barn som hade eksem i 6-23 månaders ålder. Dessa barn undersöktes sedan igen när de var 4,5 år och när de var 10 år.

Undersökningen visade att de spädbarn som haft svåra eksem utvecklade i större grad hösnuva och slutligen astma än andra barn.

Karin Fälth-Magnusson, som lett studien, säger i ett pressmeddelande att eksemet speglar en konstitution hos barnet att utveckla allergiska symtom, där olika system påverkas i olika åldrar.

Hon pekar på vikten av att behandla eksemen då en skadad hudbarriär ökar risken för att barnet ska få fler besvär. Om huden får läka minskar risken för ytterligare allergiska besvär.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Plos One.