Psoriasis

Psoriasis är en kronisk systemsjukdom som orsakar röda fjällande fläckar på huden men som också påverkar och drabbar flera organ i kroppen.


PsoriasisSymptom på psoriasis

Det tydligaste symtomet på psoriasis är röda fläckar på huden. Dessa rodnader irriterar och kliar.

Det finns flera olika former av psoriasis och de alla ser ut och ter sig på olika sätt. Psoriasartrit påverkar exempelvis lederna och ger allmän värk i muskler och leder.

Symptomen kommer ofta i vågor.

En kvarts miljon svenskar har psoriasis

Psoriasis är en väldigt vanlig sjukdom och är en sjukdom som kan drabba en person när som helst i livet. Vanligast är dock att du får diagnosen innan du har fyllt 30 år. Psoriasis är kronisk och pågår livet ut.

En ärftlig sjukdom som utlöses av yttre faktorer

Psoriasis är en sjukdom som inte smittar. Den är ärftlig men uppstår på grund av en utlösande yttre faktorer såsom av en infektion, en hudskada eller hög stress.

För att fastställa om du har psoriasis

Om du misstänker att du har psoriasis ska du kontakta sjukvården. Där gör en läkare en grundlig fysisk undersökning som ofta ger svar på om utslagen på huden är psoriasis.

Ibland krävs även ett hudprov. Detta om symptomen på huden inte ger ett entydigt svar.

Behandling och lindring

Sjukdomen är kronisk och du kan därför aldrig bota den. Däremot kan du lindra symptomen med hjälp av olika behandlingar.

Vanliga behandlingsalternativ är krämer medan allvarligare fall kan kräva ljusterapi och/eller läkemedel.

Läs mer om psoriasis på Psoriasis.se. Där finns även ett forum så att du kan diskutera med andra.